Τι προκαλούν τα αρνητικά συναισθήματα στο σώμα μας, και πως να τα αντιμετωπίσετε.

Όταν μέσα μας φωλιάζει ο φόβος και όλα τα αρνητικά συναισθήματα που πηγάζουν από αυτόν, τότε η ενέργεια που κυκλοφορεί σε μεσημβρινούς (ποταμούς ενέργειας) μέσα μας μπλοκάρεται με αποτέλεσμα το…

0 Comments