Γλυφοσάτη. Το γενετικά τροποποιημένο ζιζανιοκτόνο της Mosnanto, προκαλεί αλλοιώσεις στο ανθρώπινο DNA.

Η Γλυφοσάτη, το ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται πιο συχνά σε γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, μπορεί να βλάψει το ανθρώπινο DNA με τρόπους που θα μπορούσαννα οδηγήσουν στην εκδήλωση καρκίνου, δήλωσε ο Κρίστοφερ…

0 Comments