Πρέπει να γνωρίζετε την ημερομηνία λήξης του εφεδρικού σας ελαστικού (και πού να το βρείτε)

φωτογραφία: Photo Smoothies (Shutterstock)Τα ανταλλακτικά ελαστικά ανήκουν στην κατηγορία των πραγμάτων που ξεχνάτε μέχρι να τα χρειαστείτε απεγνωσμένα. Αλλά αυτή δεν είναι ακριβώς η πιο ασφαλής προσέγγιση. Είτε το πιστεύετε…

0 Comments