Τα Ποσοστά Των Ανθρώπων Με Θετική Και Αρνητική Ενέργεια…

Εξισορροπώντας την ενέργεια. Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι σ' ένα συλλογικό επίπεδο συνειδητότητας, γι' αυτό η ενεργειακή συχνότητα (σκέψεις, συναισθήματα) καθενός από μας επηρεάζει όλους μας. Επιστημονικές έρευνες έχουν υπολογίσει την ενεργειακή…

0 Comments