Πιστοποιήθηκε για την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντική διαχείρισης

[ad_1] Με το πρότυπο ISO:14001 πιστοποιήθηκε η ΓΑΙAΟΣΕ, θυγατρική του Υπερταμείου.  Η εν λόγω πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για εφαρμογή μιας υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας προσανατολισμένης στον άνθρωπο, την…

0 Comments