Η Επικερδής Βιομηχανία του ”Θανατηφόρου” Καρκίνου, και ο Μύθος της Χημειο – «θεραπείας»

 Από τον Φόβο του «Θανατηφόρου» Καρκίνου και τον Μύθο της Χημειο – «θεραπείας» στην Πραγματικότητα της Εναλλακτικής Αντιμετώπισης. Μερικές δεκαετίες από τη δημοσίευση του περίφημου βιβλίου του Δρ. Χάμερ Καρκίνος,…

0 Comments